فقط براي عاشقان

...فقط براي عاشقان...

بلاتکلیفمو دلسرد فقط فکری ب حالم کن...

برهان بهرامي

سلام حالتون چطوره خوبيد روزگارت و ايامش به کامتون هست

من مدير اين وبلاگم وبلاگي که سال 88 ساختم شايد داره روزاي 

آخرشو ميگذرونه!

کسي نبودش باهاش بحرفم اومدم اينجا بلکه آروم بشم

امشب شب قدره همه دارن دعا ميکنن برا سلامتي ووو

ولي من برعکس دارم دعا ميکنم از دنيا برم

نميخوام با خودشي زمين بازي رو ترک کنم  اينجا که جهنم شد واسم

نميخوام جهنم ديگري رو تجربه کنم

ميدونيد خيلي وقتا تو اين دنيايي مجازي تو اين فضايي اينترنت و

باهام به هر نحوه ي ارتباط برقرار ميکردن از درد دلهاشون از شکست عشقي

و سختي روزگار ميگفتن تا جاي ک امکان داشت از دستم بر ميومد کمکشون ميکردم

بي خبر از اينکه خودم کوه درد بودم

به خيليا اميد ب زندگي دادم به خيلي درس دادم  تا موفق باشه

بخدا منت نميذارم وظيفم بود شايد جاش اينجا نباشه اين حرفا رو بزنم

ولي منم آدمم منم احساس دارم دل دارم هم خون شما هستم

تا حالا شده دل تنگ کسي باشي ولي نتوني بهش زنگ بزني چون خودت پل هاي پشت

سرتو خراب کردي  و راه برگشتي نيس آره منم همچين حسي دارم  نميخوام بگم کي

چون اون غروري ک زير پاش گذاشتم مث سدي مقابل ايستاده

شکستنش براي تو سادس کافي يه تلنگر بزني  ولي برا من....

تو نيستي خانواده ووو ازم دور شدن فقط برام يه دوست مونده

که هميشه پشتمو ميگيره 

در نبود توه لعنتي با دود آروم ميشم گفتم دود

يادمه گفتم قليون ميکشم گفتي بخدا بکشي من دوست ندارم  بهتم قول دادم  تا

وقتي کنارم باشي نميکشم رو عهدم پا نذاشتم روزاي بود از سر عادت داشتم

ميمردم واسه يه لحظه کشيدن نرفتم سمتش چون مرد نميزنه  زير قولش.

گفتم خانواده فاميل ازم دوري کردن ميدوني چرا؟؟؟؟

ن نميدوني چون بي خبري بعد تو قيلون سيگار مشروباب الکي  و (سيگاري) جاتو گرفتن

از چشش همه افتادم يه جواري همه ب چشم يه بي مصرف نگام ميکنن تو جامعه

نميگم تو مقصري ولي اگه بودي الان شرايط فرق ميکرد

برهاني که  سرشو پيش هيچ  کسي خم نميکرد برهاني که اگه زمين ميخورد دوباره بلند

ميشد بدون حرفاي پشت سرو کنايه ها امروز  کمرش شکسته  زانو هاش تحمل وزنشون نداره

پس خوشحال باشيد دشمن و حسودام پس امروز بخنديد با صداي بلند بخنديد بذاريد صداي خنده هات

تو گوشم بپيچه!

ته خطه من باختم ناجوان مردانه باختم سرم پايين باشه تا به اين پيروزيت افتخار کني

اينا همش زمزمه اي از حرفاي گوشه دلم بود

آ راستي قبل از همه چيه حلالم کن با تو هستم حلالم کن

شايد فرداي نباشه

تا باشم آبيدرت خواهم ماند

 

 

[ چهارشنبه 1 مرداد1393 ] [ 2:35 ] [ بـــــرهــــان... ! ]

[ ]

دانلود آهنگ مهرداد تک

 

نبودی با سیگارم تنهاییم را پر می کردم!

گذشت...

امروز قرار بود که بیایی

اما کلاغی از سوی تو آتشی برایم آورد

گفت: روشن کن!

بکش!

که او دیگر نمی آید...

 

 

توجه

 

اين آهنگ که اسمش (قسمت) کار دوسته عزيزم داداش گلم مهرداده خيلي نازه

مخصوصا واسه اوناي که طرفدار رپ هستن...

فک نکنين چون رفيقمه دارم پشتشو ميگيرم نه خداوکيلي هر چي

از اهنگش بگم کم گفتم تا گوش نديد درک نمي کنيد حرفمو خيلي باحاله

 

دانلود آهنگ مهرداد تک

 

مهرداد جونم

 

 

[ شنبه 28 تیر1393 ] [ 2:43 ] [ بـــــرهــــان... ! ]

[ ]

ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ شدم

خيلي دوسش دارم اين آهنگ رضا صادقي رو

لینک دانلود

 

ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯾﯽ ﺗﻮﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩ
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﻭﯼ ﺳﮑﻮﯼ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺻﺪﺍﺵ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﻭﺍﺳﻪ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﺑﺬﺍﺭﻥ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺗﻮﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻋﺸﻘﻢ
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺍﺳﻢ ﻋﺸﻘﺖ ﭼﯿﻪ؟
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﻬﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻭ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺣﺎﺿﺮﯼ
ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﯽ؟
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻡ . ﺩﺭﺣﻘﺶ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ
ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ.ﺑﻬﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ. ﺍﺯﺵ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯿﺸﻢ .ﺗﻨﻬﺎﺵ
ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ .ﺑﻬﺶ ﻗﻮﻝ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﯿﺪﻡ.ﺑﻬﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﯿﮕﻢ . ﺩﻭﺳﺶ
ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ .ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ
ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ. ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﻓﺪﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺑﻌﺪﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺣﻀﺎﺭ ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺏ ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ
ﺧﺮﺍﺏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻘﺖ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ چي ؟
ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ؟
ﺧﻮﺏ ﺍﮔﻪ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﻦ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪﻡ

 

[ چهارشنبه 25 تیر1393 ] [ 2:41 ] [ بـــــرهــــان... ! ]

[ ]

عالمه غریبه

دوس دارم ببرمت یه جای شلوغ ,خیلی شلوغ ,

وایستم اون وسط نگات کنم!

بگم اینارو میبینی؟

بگی آره!

بگم تو هیاهوی همه این آدما ,

بازم من چشمام فقط دنبال تو میگرده ,

دلم برای تو تنگ میشه...

صداهاشونو می شنوی؟

بگی آره!

بگم تو اوج همین صداها دلم دنبال صدای تو میگرده... 

بگم حالا چشماتو ببند ,

بگو چه حسی داری!

بگی انگار گم شدم بین یه عالمه غریبه ,

بگم اگه نباشی گم میشم بین یه دنیا غریبه ...

 

عکس از خودم

 

 

[ دوشنبه 23 تیر1393 ] [ 22:10 ] [ بـــــرهــــان... ! ]

[ ]

هيچ وقت شير طعمه روباه نميخوره...؟

به بعضیا خیلی چیزا باس گفت ولی به بعضیا هم باس گفت

مهربونیت تو حلقم ...به هیشکی نه نمیگی ...

من آرزوی دیگرانم ... تو آویزون دیگران ...

فک میکردم دمت گرمه... ولی دیدم سرت گرمه ... هه هه

 

 

 

بـه بـعـضــیام بایــد بگــی:

" آهـــای شمایـی کـه فکــر مـی کنـــی خیـلـــی بالــایی....!!

بالــا رو نـیــگـــا ...!!!

سـلـــام ...

 

 

و اما...

 

 

 

بـــیــچاره فـــک میــکــنه:

به ما صــدمه زده باز .....

نمیدونه زنـــده بودنــشــم صدقه سر ماس .....

 

 

اينم بگم هيچ وقت يه پادشاه با يه سرباز کل کل نميکنه (شاه شطرنجم)

يا شيري طعمه ي شغالي رو نميخوره (شيرم)

يا عقاب با کلاغ همدم نميشه گفتم در جريان باشيد (عقابم) 

پس مونده خودمي نوش جون ديگران

 ايييييييييييچه آره والا

 

 

 

 

 

[ سه شنبه 17 تیر1393 ] [ 14:24 ] [ بـــــرهــــان... ! ]

[ ]

دست نوشته يه پسر عاشق

 

 بابا دوستان بخدا این راجب من نیس بعضیاتون گیر دادید

 

سلام مریم جون بهترین دوست و همرا زندگی حالت خوبه قلبت چطوره؟

چه روزی رو پشت سرگذاشتیم بدجوری دلم گرفته اشکامو ببینکه یکی یکی دارن میریزن

رو دفترخاطرات قشنگت

نیستی کنارم تا پاکش کنی عزیزم بخدا میدونم

الان حال تو از من بدتر است میدونم بدجوری دلواپسمی

مرییم امروز وقتی با مادرت حرف زدم گفت  

شما نباید با هم ازدواج کنید بدجوری دلمو شکست

ولی کسی صداشو نشنید آخه اونا چرا مخالف عشق ما هستن

 نمیدونم شاید هرگز عاشق نشدن تا ببینن ما چه دردی میکشیم

مریم جونم خدای نکرده اگه یه روزی بهم بگن

به مریممت نمی رسی همون موقع خودکشی میکنم

تا خیالم راحت بشه آخه بگید عشق فاصله داره

عشق دوری سرش میشه

بخدا مریم یه لحظه بی تو طاقت نمی یارم

حاضرم تموم سختی ها رو بکشم تا تو رو به دست بیارم

الان داشتم پیام صوتی ها تو گوش میدادم دلم نزدیکه بترکه

هناسه گیان ما دو تا چرا این قد بدبخت و سرنوشتمون بده

یادته اون روز دستامو گرفتی ول نمی کردی

  یادته وقتی ماشین پراید رد شد گفتم اون چه ماشینی بود

گفتی پررررراید زدم زیر خنده

یادته دستمو کشیدم روی صورت نازت تو هم لبخند شرینی زدی

کجا رفت چی شد چرا تموم شد نمیدونم خواب بود یا رویا

اگه خواب بوده تو رو خدا اصلا بیدارم نکنید بذارید سیر بخوام

امیدوارم روزی که این دفتر خاطرات رو میخونی من رفته باشم

و به دست دادا و بابات برسه

تا بدونن چه دردی کشیدیم بدونن که عاشقیم واقعی بود

دستام داره میلرزه توان نوشتن رو ندارم اشکام امونمو بریده

فقط آخرین حرفم اینه از خدا میخوام که مارو به هم دیگه برسونه اگر نه

از خدامیخوام تو زندگیت خوشبختت کنه زجر عشق ویرانم کرده هی خدایا

مریم گیان ناشرینه کی .... تو رو خدا ههمیشه مراقب خودتت باش

 از طرف بهترین دوست و بدترین عاشقت

 

26

آبان سال91

 

 

پارسال اين آهنگو گوش دادم گفتم منم بخونمش خخخخخخ

آهنگ اصليش خيلي با حاله ببخشيد اگه بد بود

دانلود

 amr فرمت  

 پخش کنيد KMPlayer  با

 

[ یکشنبه 15 تیر1393 ] [ 14:23 ] [ بـــــرهــــان... ! ]

[ ]

عاشقي کار تو نبود

 

آهنگ مرتضي سرمدي  واقعا عاليه

دانلود کن

 به به قليان

 رفیقم دوده

 

عاشقي کار تو  نبود من عاشقت بودمو بس

همه ي احساس منو کشتي تو بر پاي هوس

2 اما هنوز دوست دارم به جون اونکه دوس داري

وقتي که اسم تو مياد شکسته ميشه اين قفس

بهش بگيد پيشم نياد بگيد که رفت  مسافرت

په پاي عشق الکي هرچي که داشت گذاشتو رفت

بهش بگيد همين روزا توي دلم ميکشمش

خدا نياره اون روزو  بيفته چشمام  تو چشمش

ديونه بود اما دلم ديونه تر از عشق اون 

قلبمو زد به نامشو  پر زدو رفت از آشيون

 

بهش بگيد چقد دوسش دارم

بهش بگيد اسمشو رو لبهام ميزارم

بهش بگيد پيشم نياد بگيد که رفت مسافرت

بهش بگيد همين روزا تو دلم ميکشمش

خدا نياره اون روزه بيفته چشمام تو چشش

ديونه بود ديونه بود اما دلم ديونه تر از عشق اون

قلبمو زد بنامشو  پر زدو رفت از آشيون

بهش بگيد پيشم نياد بگيد که رفت مسافرت

به پاي عشق الکي هرچي که داشت گذاشتو رفت

 

بهش بگيد پيشم نياد بگيد که رفت  مسافرت

په پاي عشق الکي هرچي که داشت گذاشتو رفت

بهش بگيد همين روزا تو دلم ميکشمش

خدا نياره اون روزو بيفته چشمام تو چشمش

ديونه بود اما دلم ديونه تر از عشق اون

قلبمو زد به نامشو پر زدو رفت از آشيون

  

 

[ یکشنبه 15 تیر1393 ] [ 0:46 ] [ بـــــرهــــان... ! ]

[ ]

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ

 

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ : ﻧﺎﺭﺍﺣتـــــــ چــــی هستـــــــی ﻋﺰﯾــــــﺰﻡ ؟

ﺗﻮ که ﺁﻏﻮﺷﺖ مثه ( ﭘﺮﺍﻧـــــﺘــــــﺰ ) ﺑـــــﺮﺍ همــــه ﺑﺎﺯﮦ !؟

تـــــا بتــــ گفتـــــــم ولــــو شدي تـــــو بـــغــلم!!!

 

 

 

و اما ...

 

 

 

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ : تنت رو کــــــه گذاشتــــي اختيارم؟؟؟

تاريـــــــــــخ مصرفتــــــــــ تمومــــــــــ شــــــــد

بقيـــــــــيه حرفــــا بهونـــــه ي جدا شدن بود

 

 

امیشه  آهنگه خوم خوندگمه

خخخخخ دانلود کنيد

 

 

 

[ جمعه 13 تیر1393 ] [ 16:39 ] [ بـــــرهــــان... ! ]

[ ]

ﺭﻓـــﺘﯽ ﺑـــﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘـــﻪ ﻫﺎﺕ ﺑﺮﺳـــﯽ

ﺭﻓـــﺘﯽ ﺑـــﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘـــﻪ ﻫﺎﺕ ﺑﺮﺳـــﯽ .. ﻧﺮﺳـــﯿﺪﯼ ..

ﻭﻟــﯽ ﺭﻓــﺘﻨﺖ ﻣــﻨﻮ ﺑـــﻪ ﺑـــﻬﺘﺮﯾـــﻨﺎ ﺭﺳـــﻮﻧﺪ

ﺑﺮﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ ﯾـــﻪ ﺟﺎ ﺑـــﻪ ﺩﺭﺩ ﺧـــﻮﺭﺩﯼ ......

اگه خیانت نکردم،فکر نکن نمي تونستم.... اتفاقا خیلی ها دورو برم بودن...

اگه خوب بودم،فکر نکن خوبی از خودت بود...خوبی تو ذاتم بود...

اگه بردمت بالا،فکر نکن چیزی بودی...میخواستم هم قد خودم شی...

اگه تک پر بودم،فکر نکن پریدن بلد نبودم...فقط میخواستم با تو بپرم...

اگه دلمو فقط به تو دادم،فکر نکن تو عالی بودی...دلم راضی نمیشد...

اگه واسه دیدنت لحظه شماری میکردم،

فکر نکن خیلی شاخ بودی...به دلم که تنگ بود احترام میذاشتم...

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است

" خوب بمان " از ان خوبی هایی که من بودم و تو هرگز انگونه نبودی....!!

اییییییییییییییچه آره والا

 

 عشق دروغه

 

 

[ سه شنبه 10 تیر1393 ] [ 19:46 ] [ بـــــرهــــان... ! ]

[ ]

ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ...

ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯼ؟

ﺍﺯ ﮐﺠﺎﯾﺶ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ

ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ﺷﺪﻡ

ﺍﺯ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯿﻬﺎﯼ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﻬﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺖ

ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ

ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ

ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﺍﺭﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺕ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻟﻌﻨﺘﯽ ﺭﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﺍﺯﺳﯿﻞ ﺍﺷﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻫﺮﺷﺐ ﺑﻪ ﺭﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ

ﺍﺯ ﻋﺸﻘﻢ

ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺘﺎﺭﺍﺝ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻡ

ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺩﺭﻭﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﻫﺮﺷﺐ

ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻢ

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﯿﮑﺲ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﯼ ﺍﺯﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺵ ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

ﺗﻮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﻭﻏﻬﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺣﻘﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎﺵ

ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﯽ

ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﺠﺎ

ﺍﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﯾﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍ ﺑﯿﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻭﺭﺩ

ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ...

 

 

اینم لیانا جون

و

 عکس آرشا گیان

[ یکشنبه 8 تیر1393 ] [ 13:30 ] [ بـــــرهــــان... ! ]

[ ]