X
تبلیغات
...فقط براي عاشقان...

 

تکست آهنگ بچه ننه با گویش کوردی کرمانشاهی

از این آهنگ کلی خاطر دارم زمانی که سرباز بودم سال 90

اسم منه دیه نیار جلو چشام دیه نیا

ای دختره ای بی حیا بدجور ازت بدم میا

بزار برو ای لامسو دیه برام گریه نکو

برو بشین با یاره گت بشین براش هی ناز بکو

لیاقتت همینه که باشی با ای بچه ننه

اخرشره دنیابمه ببین کی شده رقیب مه

برو با او ابرو قشنگ از سرتم زیادیه

اسم منه دیه نیار امروز اعصابم قاطیه

امروز حالم حاله سگه کفریم نکو برو دیه

بختت بسوزه اسمان دیه شده اخرزمان

تو ای همه خلق خدا ببین کی شده رقیبمان

اینه بدان بچه ننه پرونده ی مه هم وزن تونه

مه زندگیم رفته به باد بچه ننه دارم برات

وقتی ابرو ور میداری ناز تر میشی از قناری

ای تور نرو تو چشم مان خنم میگیره اسمان

یادت میاد ای بی وفا چنی منه زجرم دادی

چنی ماندم چش انتظار شاید بیای سر قرار

میگفتی ننم نمیزاره بیام بیرون سر قرار

داشم بشم گیر میدو کردش الم شنگی برام

کردش الم شنگی برام حالا چی شده ای بی حیا

هررو میری سر قرار ننت بشت گیر نمیده

خدا ده شکر ای روزگار امروز بدجور حالم خراوا

عرق سگی برام شراوا داری روانیم مکنی

دارم دیه قاطی مکنم اینه بدان نامردیته

امشو تلافی مکنم بختت بسوزه اسمان

دیه شده اخر زمان تو ای همه خلق خدا

ببین کی شده رقیبمان اینه بدان بچه ننه

پرونده ی مه هم وزن تونه مه زندگیم رفته به باد

بچه ننه دارم برات

وقتی ابرو ور میداری نازتر میشی از قناری

ای تور نرو تو چشم مان خنم میگیره اسمان

 

فقط برای عاشقان

 

 

 

 


تاريخ : چهارشنبه 3 اردیبهشت1393 | 2:20 | نویسنده : بـــــرهــــان... ! |

من نه حوصله اینو دارم خودمو
واسه کسی ثابت کنم
نه پییگیر اینم ببینم برداشت بقیه ازم چیه
چون با حرف کسی به چشم
ﻧﻴﻮﻣﺪﻡ...
که حالا باحرف دیگران
بخوام از چشم کسی بیوفتم
من همینم
میخوای درکم کن
نخواستی شر کم کن..

 

 

 

یه سفر مجردی؟با دامادمون دریاچه زریبار مریوان نوروز 93

خودمو ارکان

اینم یه عکس با بهترین دوستم پرایدم عاشقشم 

  

 

ID Nimbuzz : Bahrami1370

ID viber : 09381633401

ID Yahoo : Borahn_4306

Twitter : BorhanBahramiتاريخ : پنجشنبه 28 فروردین1393 | 16:2 | نویسنده : بـــــرهــــان... ! |

 

بعضیاخواستن برامون زیر آبی برن فکرکردن خیلی زرنگن


امانمیدونستن هم آب زلاله هم کوسه ها رفیقمون!!

خطابـ  به بعضیااااااااا

 

 

 

faceBook / Borhan Bahrami

 

ID Nimbuzz : Bahrami1370

ID viber : 09381633401

ID Yahoo : Borahn_4306

Twitter : BorhanBahramiتاريخ : چهارشنبه 27 فروردین1393 | 0:45 | نویسنده : بـــــرهــــان... ! |

امروز جاتون خالی بود عروسی یکی از فامیلهامون بود

اون وسطی خودمم 

 تاريخ : پنجشنبه 21 فروردین1393 | 23:31 | نویسنده : بـــــرهــــان... ! |

یاسر بینام

 

ﺒﺎﺱ ... ﺷﻠﻮﺍﺭ ..... ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﯽ ...
ﺍﺩﮐﻠﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﮎ ﺑﻮﯼ ﺗﻠﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺎﮎ ... ﮔﺎﻫﯽ ﻭﯾﺴﮑﯽ ...ﮔﺎﻫﯽ ﻭﺩﮐﺎ...
ﭼﺎﯾﯽ ... ﻗﻬﻮﻩ ... نسکافه ... ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﺏِ ﺧﻮﺭﺩﻥ ...

ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ...ﻣﺴﺖِ ﻣﺴﺖ ...ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺭﻟﺒﺮو کون قرمز ...
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﺎ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ ...
ﻫﻤﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ...
ﻓﮑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﮑﺮ ...
ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺧﺴﺘﻪ ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ...ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ...
ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻓﺎﻝ ...
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ 1 ﺩﻗﯿﻘﻪ ...
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﺎ ﺧﻮﻧﻪ ...
ﻧﺖ ...
ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ ...
ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﻋﺠﻠﻪ ...
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺮﺣﺮﻑ ...ﺷﺒﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭ ... ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻮﺍﺏ ...
ﺻﺒﻮﻧﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ ﯾﮑﯽ ... ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻡ ﺗﮑﯽ ...
(ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ) ﻓﻨﺪﮎ ...
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ...
ﺳﺎﻋﺖ . ..
ﻋﻄﺮ ...
ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ... ﻭ....
ﭘﯿﮏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ...
ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ...ﺧﯿﺎﻧﺖ ...
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯿﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ...
ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ ...
ﻧﺸﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﺕ ..
ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ...
ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥِ ﺑﺎﻟﺶ ...
ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ...
ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﯾﻪ ...
ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ ...
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﻦ ...
ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻫﻮﺱ ﺧﻨﺪﻩﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﻣﺎ ﺟﺎﺵ ﺑﻐﺾ ﻣﯿﮑﻨﻦ ...
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺪ .!...
اﯾﻦ ﺍﺩﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺷﻮﻥ ﯼ ﻓﻨﺪﮐﻪ
 

عکس خودم ↓ ؟؟؟؟

برهان

 تاريخ : یکشنبه 17 فروردین1393 | 13:48 | نویسنده : بـــــرهــــان... ! |

سلام این اولین پست سال 93 مینویسم و

تقیدیم میکنم به تمامی کسای که مادرشون رو از دست دادن

و این سیزده بدر باید جاشون خالی باشه

امیدوارم روزای خوبی داشته باشید...

بعد سیزده پرفایلم عوض میشه حتما بخونید ؟

 

خیلی با معنی این عکس؟؟؟؟؟

 

 

 

تو که دستامو گرفتی یه عمر ای خدا توهم بگیر دستاشو

دلمو نشکن پر دلشورم مادرم تولدت شد پاشو

یکی لنگه پوله خرید مواد گرفتاره دودو دوا اعتیاد

یکی پای داره ولی بی گناه

یکی سقف خونه ش شده نور ماه

یکی انفرادی شده زندگیش

یکی باخت داده پای سادگیش

یکی هرچی هست با دلش صادقه

یکی عاشقه عشقشم عاشقه

خدا چوب لای چرخه کارم نکن  خدا خسته ام صب بیدارم نکن

چراغ سبزو کودکی گل فروش تو راه خیابون یکم سرد شده

نکن گریه آخه کوچلو  بگو کی از روی پاهای تو رد شده

خدا چوب لای چرخ کارم نکن خدا خسته ام صب بیدارم نکن

آهنگ آخر مجید خرطها هستش تو پارک دانشجو

میان مردم خونده عاشقتم مجید

دانلود این موزیک ویدیو قشنگتاريخ : سه شنبه 12 فروردین1393 | 14:6 | نویسنده : بـــــرهــــان... ! |

 

یادمه یکی میگفت دیگه هیشکی ارزش نداره
که اون اشکهای  تو بخواد
واسش از عشق بباره
منم فوری جواب دادم نه این یه چیز  دیگه ست
اونم با یه لبخند  معنی دار
آروم لبهاشو بست
همه چی خوب پیش میرفت
منم خوشحال از اینکه
دلم انقدر گشت و جفت شو پیدا کرد
انقدر خوب که اول فکر میکردم
خیاله
مگه میشه منو این همه خوشبختی
محاله
با یه جمله ی ساده که فقط از دل میاد
گفتم : دوست دارم
بخدا
واقعا زیاد
چطوری دلت اومد ؟
به تو حسی داشتم که از من ندیده
هیشکی
داشت باورم میشد تو مث بقیه نیستی
ولی

از اون آدمای پستی که دوره کردنت
یا اون جای کبودی روی گردنت
یا اون لبخندی که اون به من با نیش میزنه
داره بدجوری دنیامو آتیش میزنه
هنوزم دروغگوی خوبی نیست
میگی با منی
ولی چشمات دروغ نمیگه
دلت با من نیست
من مدعیم که پای تو دنیام و دادم
چی دیدی که اینجوری
ازچشمات افتادم
چرا هرچی میگم چشای  تو از رو نمیره؟
دیگه این حرفارو
اون آدم مظلوم نمیگه
دارم حس میکنم لازم نیست
عقب وایستادی
دستات بوی گند عطر مردونه میده
خیلی بی تفاوتی خیلی آرومی
اصلا دلت به فکر  این دل  داغون نی
نگاه  تو از من  روی دیوار میکشی
تا حالا ندیده بودم که سیگار بکشی
آ ه ه ه ه ه ه
چقدر تغییر کردی
داری به روزای تنهایمون برمیگردیم
اما اگه بدونی چی انتظار تو میکشه
همین الان از راهی که میری برمیگردی

 

 

 

 

www.facebook.com/Borhanbahrami

 

 

برهان بهرامی

 

عکس خودم

ایییییییییییچه آره والاتاريخ : دوشنبه 19 اسفند1392 | 19:24 | نویسنده : بـــــرهــــان... ! |

کیا سال۹۲داغون شدن؟ دل شکستن؟

دلشون شکست؟ تنها شدن؟ اشتباه کردن؟

اسیر عشقی شدن؟ از عشقی سیر شدن؟

هرکی داغونه بیاد دعاکنه تو سال ۹۳دلامون نه داغ باشه نه داغ کنه!

آمین...♥

 

 

دوست دارمتاريخ : یکشنبه 18 اسفند1392 | 0:27 | نویسنده : بـــــرهــــان... ! |