...فقط براي عاشقان...

نوشته هاي وبلاگم براي شخص يا کس خاصي نيس؟؟؟

درباره من
سلام اسمم برهان...از سنندج

این وبلاگ فقط در زمینه عشقو عاشقی ساپورت میشه

بخاطر حجم سنگین وب اندکی صبور باشید تا کامل لود بشه

برای کمک کردن بهم انتقاد یا پیشنهادی برای بهتر شدن وبم دارید بگید

برای دیدن مشخصات کاملم به پروفایلم مراجعه کنید

http://borhan4306.blogfa.com/Profile

اگرم کسی کمکی خواست در زمینه وبلاگ ووو در خدمتم اگه از دستم بر بیاد

برای پیدا کردن وبلاگ کافیه تو گوگل
به فارسي متن " فقط براي عاشقان "
تایپ کنید
اول وبي که اومد کليک کنيد

ID Nimbuzz: Bahrami1370

ID Skype:Borhan4306

Facebook : Borhan Bahrami

163 tel off : 0938
969 sms Viber : 0918
موضوعات

 

هى لعنتى!

بیا باهم بازى کنیم:

تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار،

من هم، “شماره غریبه هاى توى گوشى أت را”

 

واما...

 

مـن، بـــــــا کـــنــــاری ات

کنــار نمـی آیـم! کنــار می روم  

 

 

 

نویسنده :بـــــرهــــان...!
تاریخ: پنجشنبه 24 مهر1393 ساعت: 23:54

کوبانی ته نیا نیه

 

ﺩﯾﺪﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ، ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ

ﺷﻨﻮﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ؟ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﯽ

ﺳﻮﺯﯼ ﻭ ﻧﻔﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﺕ

ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ . ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ . ﻣﻦ

ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ. ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺣﻨﺠﺮﻩ ﺍﺕ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ، ﺷﺒﯿﻪ

ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ . ﺧﻮﻥ، ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﺘﯿﻦ

ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺟﻬﺪ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺁﻥ ﺻﺪﺍﺳﺖ. ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻔﻪ ﯼ

ﺯﺍﺋﻮ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﺩ ﺑﭽﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ . ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ

ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺶ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﯽ

ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ. ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ

ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ. ﺻﺪﺍﯼ ﺿﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻩ. ﺍﯾﻦ

ﻻﻻﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻭ ﻟﻬﺠﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ .

ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻻﻻﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﻟﮏ ﻣﺎ، ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﮑﻪ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ . ﺷﺎﻫﻮ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ ‏( ﮐﺎﺭ

ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺎﻫﻮﯼ ﻓﺮﺯﺍﺩ

ﺍﺳﺖ ‏) ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ

ﺑﺎ ﻣﺠﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺷﻌﺮﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ

ﺣﺘﯽ ﻣﻠﻮﺩﯼ ﻭﺍﯾﺪﻩ ﺍﯼ . ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﯾﻔﯽ ﺭﺍ

ﺑﺎ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﺯﺩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺁﻣﺒﯿﻨﺲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ . ﮔﻔﺖ ﺳﺎﺩﻩ

ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﻧﻈﺮﺍﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺮﯾﮑﯽ

ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ. ﺑﺴﺎﻁ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﯿﺪ ﻭ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﻭ

ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻢ. ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ

ﻭﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎﯼ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﯿﻢ

ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ . ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻮﯼ ﺑﺎﺭﻭﺕ

ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻭ ﺧﻤﭙﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻢ . ﺍﻣﺮﻭﺯ

ﻧﯿﻤﺎ، ﺭﻓﯿﻘﯽ ﻧﺪﯾﺪﻩ، ﺍﺯ ﻧﺎﮐﺠﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪ

ﻭ ﻃﺮﺣﯽ ﺯﺩ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ

ﻭ ﺣﺲ ﻭ ﺣﺎﻟﺶ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻧﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻭ

ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ. ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺠﺴﺪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟ ﭘﺲ ﻣﺎ

ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻠﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ

ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﯿﭙﻮﺭ ﻭ ﭘﺘﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ

ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﻻﻻﯾﯽ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ

 

دانلود آهنگ کوبانی شاهین نجفی

خدامی تو شاهین

 

شاهین نجفی در لباس کوردی 


نویسنده :بـــــرهــــان...!
تاریخ: دوشنبه 21 مهر1393 ساعت: 22:24

 

منو عشقم یه تیمیم بدون هم یتیمیم

 عشقم  بدون تو هیچم عاشقتم چجورم

 

 

 و اما...

 

 

سلامتی دوتا اشک...

 یکی اشکی که "عروس" وسط رقص ریخت 

 و همه گفتن اشک شوقه ... 

 ولی از ناراحتی بود چون دامادش عشقش نبود....

 یکی اشکی  که ده متر اون طرف تر 

 از چشم جوونی سرازیر شد که داشت 

 به عروس قصه هاش نگاه میکرد 

 که نشد بهم برسن...

 

حرفای تیکه دار 

 

دانلود آهنگ ye salie از آرمین 2afm 

دانلود آهنگ Paeiz از علی عبدالملکی

 

دم مغازه برای گرفتن کارت تلفن

پری روز قرار بود همگی اذیت بشید برید پابوس

پسرعموم چون خاطرشو خیلی میخام همین؟؟؟ 

نویسنده :بـــــرهــــان...!
تاریخ: سه شنبه 15 مهر1393 ساعت: 3:6
 

سلام ای کاش امشب تموم نمیشد ای کاش امشب تو کنسرت لحظه های آخرم عمرمو سپری میکردم

عشقه به مجید داره دلمو از ریشه میکنه 

کنسرت عالی! شب خوب مٍث همیشه با احساس از ته دل میخوند خیلیا مٍث خودم اشک میریختن

خیلیا ساکت .... وقتی بلاتکلیفو خوند داشت دلمو درمیومد مث ابر بهار شده بودم

آهنگ 24 ماه رو که خوند هیچی بیخی ن ......

با آهنگ حقله رفتم تو کما  ایییییییییییی خدا کاش امشب تمومی نداشت

از همه لحظه ها فیلم دارم ولی نمشه آپلود کنم حجمش خیلی بالاس

یه ربع فیلمبرداری حدود 2 گیگه از عزیزان همشهریم (سنندج) کسی فیلم ها رو خاست باهام تماس بگیره

 

ببخشید حالم خوش نی تو شوکم هنوز بای ؟؟؟؟؟؟

مجید جون دوست دارم

http://s5.picofile.com/file/8144033642/IMG_20141003_200339_1.jpg

 

http://s5.picofile.com/file/8144033692/IMG_20141003_195131_1.jpg

http://s5.picofile.com/file/8144033718/IMG_20141003_200342_1.jpg

نویسنده :بـــــرهــــان...!
تاریخ: شنبه 12 مهر1393 ساعت: 0:53

 

هیچ میدونی دلم میخواد از رو زمین ورت دارم

دلم میخواد خدا بشم مادرتو در بیارم

از همه دنیام بگذرم تو رو توی خاکت کنم

مرگتو تماشا بکنم ضجتو باور نکنم

 

 

به افتخار امضا خودم کف قشنگرو......؟؟؟


نویسنده :بـــــرهــــان...!
تاریخ: پنجشنبه 10 مهر1393 ساعت: 21:53

اینمـ از بلیط منـــ تـــا جمعه چنـــــد سالـ مونده اییییــــــــــــــی خــــــدا

 

 

تولدت 33 سالگیت مبارک سلطان غم و احساس

این روز بزرگو بهت تبریک میگم خداروشکر در عصری زندگی میکنم

ک کنار تو و صدای محبوبت هستم

و خوشحالم منم مث تو  مهری هستمتولدت مبارک تک پسر پاپ ایران

 

1360/7/7                    1393/7/7

 

 

لبم خندون اما باز تو قلـبم کـــــــــــــلی غم دارم

درســـــته مــهـــــــــره اما باز بدون مهرتو کم دارم

دلم باز بیقرار امشب چشـــــــو به جاده می دوزه

 تا پاییز شد سفر کردی، الان چند سال و هفت روزه

من از مهـــرم تو بی مهری. این روزا هم میـرن آره

اگر که بشکنه بغضم عـــــــــجــــب بارونـــی میباره

شاید پاییزو رد کردم با این شمعی که می سـوزه

 دارم دق میکنم ســـــــخته ، تازه این هفتمین روزه

اگر امشب بیاد بارون تو رو حـــــس میکنم پیشم

 دعا کردم بباره چون میخوام امشب بـــــهـاری شم

شاید این حـس پاییزه که من برگــــــامو می ریزم

 ولـــی بی تو چقدر سخته عبور از فصل پایـــیـــزم

 

 

نویسنده :بـــــرهــــان...!
تاریخ: دوشنبه 7 مهر1393 ساعت: 18:25
آخی خداروشکر آخرش سطان غم و احساس (مجید خراطها) داره میاد شهرمون 

از خوشحالی دارم بال بال میزنم خوشومدی خیلی وقته منتظریم 

اومیدوارم مٍث کنسرت تهرانت خوب باشه 

کنسرت مجید خراطها در سنندج

11 مهر مجتمع فجر ( تالار فروردین) با نورپردازی و صدابرداری دیجیتال

برای خرید بلیت به سایت زیر مراجعه فرمایید

http://www.parsbelit.com

هزینه بلیط 55 هزار تومن و 50 هزار تومن

 

 

 

نمایندگان فروش :

 
زانا سافت : سنندج ، خیابان فردوسی ، پاساژ نهرو ، واحد 52 ، بانک نرم افزاری زانا / تلفن : 08733178884 

 

طراحان : مجتمع تجاری کردستان - واحد 164 / تلفن : 08733287612 

 

 فروشگاه آدم برفي : خیابان پاسداران ، کوچه یغموری ، فروشگاه محصولات فرهنگی آدم برفی / تلفن : 08733244218

 

نویسنده :بـــــرهــــان...!
تاریخ: یکشنبه 6 مهر1393 ساعت: 20:30

 

دختری که قراره زن من بشه بدونه 

من فرق دارم

تو جمع باید پیش من بشینی
همکارمه ،همکلاسیمه ، دوست پسر دوستمه ،
داداشیمه ، رانندمه ، سگمه
از اینا نداریم ، تو فقط منو میشناسی
تصادفی ببینم کسی مزاحمت شده
جلو چشمات تیکه پارش میکنم ،
ولی رسیدیم خونه با توام کار دارم

نمیخواد وقتی قرار داریم خودتو واسم بزک بوزک کنی،موقعی
که انتخابت میکردم کور نبودم دیدم خوشگلی

مسئولیت مالی زندگی به عهده منه ،
شما کارتو واسه تفریح خودت
برو پولشم ببر بریز تو جوب من پیگیری نمیکنم

 

گوشیت پسوورد داره ؟
هررررری به درد من نمیخوری

 

ما حریم شخصی نداریم ،
من از همه چیت باخبرم

وقتی میگم با فلان دوستت نگرد
بار دوم نمیشنوی ،
میری با همون دوستت منم فراموش میکنی

زنگ زدم گوشیت سایلنت بود نشنیدی ؟
خودتم سایلنت شو دیگه

ساپورت بپوشی
عین بند کفش گره ت میزنم بهم

دوستم خوشمزه بازی واست در اورد نمیخندی

سخته بامن بودن نه ؟
عوضش تو منطقه ی من آزادانه بچرخ
خوشحال باش زندگی کن
هیچ کفتاری سمتت نمیاد

یه شیر پشتته ...

 

 

موضوع: دختر ,
نویسنده :بـــــرهــــان...!
تاریخ: یکشنبه 6 مهر1393 ساعت: 19:53
. ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﻣﻐﺮﻭﺭ...

ﺑﺎﺗﻌﺼﺐ...

ﺑﻲ ﺭﺣﻢ...

ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ....

ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ...

ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ...

ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺑﻤﻴﺮﻥ ﻭﻟﻲ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﻼﺩﻩ ﻧﻤﻴﺪﻫﻨﺪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ...... ﮔـــْـــﺮﮒ ﺑــﺂﺵ ﺗـــﺂ

ﻣــْــﺤـﺘــﺂﺝ ﻧــَــﻮﺁﺯﺵ ﻧــَـﺒﺎﺷﯽ

ﮔــْــــﺮﮒ ﯾــَــﻌــﻨﮯ ﺃﺭﺗـــِــﺶ ﺗـــَـــﮑـــ ﻧـــَــﻔـــَـــﺭﻩ

 

 

نویسنده :بـــــرهــــان...!
تاریخ: دوشنبه 31 شهریور1393 ساعت: 3:15
دختر سرزمین من

احساس میکنم این روزها معنای زیبایی را گم کرده ای

باور کن زیبایی در چشمهای امانتیه رنگ روشن و لبهای برجسته کرده سرخ نیست

باور کن هر چه قدر هم دماغت را کوچک کنی و سر بالایش کنی زیبا نخواهی شد

باور کن پوست سیاه و سایه های سفید زیباترت نمیکند

دختر سرزمین من

ملاک های زیباییت را تغییر بده

زیبایی ظاهری هر فرد همانیست که خداوند در وجودش قرار داده

زیبایی ظاهر زمانی به چشم خواهد آمد که تو قلب پاکی داشته باشی آنوقت همه تو را زیبا خواهند دید

با دقت به اطرافت نگاه کن

خلاقیت دست دکتران جراح همه را یک شکل کرده

باور کن این زیبایی نیست

این تو را به عروسکی تبدیل میکند در دست انسان های ظاهر پرست و کثیف

که تو را برای عیش و عشرت لحظه ایشان میخواهند

دختر زیبای سرزمین من

از صمیم قلب برایت آرزو میکنم زیبایی حقیقی گم شده ات را دوباره پیدا کنی


نویسنده :بـــــرهــــان...!
تاریخ: دوشنبه 31 شهریور1393 ساعت: 3:8
دوستان
ابزارک های وبلاگ
 RSS